vinjett

Aktuell sida:   Start Miljöpolicy
Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 sedan 22 december 2009. 

MILJÖPOLICY                       

Kallhälls Nya Vårdcentrals ambition är att arbeta för att långsiktigt förbättra miljön för oss,
våra patienter och för kommande generationer genom att vi:

  • följer de bindande krav som finns på vår verksamhet
  • vi förebygger skadliga utsläpp i miljön från vår verksamhet
  • minskar skadliga läkemedelsrester i naturen
  • väljer material, produkter och tjänster för att ständigt minska miljöpåverkan
  • inför kretsloppstänkande i verksamheten
  • informerar och utbildar personal i miljöfrågor
  • öppet och sakligt informerar om vårt miljöarbete

2009-12-09             Verksamhetschef:   Anders Norlin