vinjett

Aktuell sida:   Start Våra tjänster
Våra tjänster

Vi har öppen mottagning (utan tidsbeställning, för våra listade patienter) till din egen läkare varje vardag kl 08:30-09:30. På öppna mottagningen kan du få hjälp med lätta, akuta och snabbt åtgärdade problem.
OBS! Det finns ett begränsat antal nummerlappar. Nummerlapparna är tillgängliga fr o m kl 8:00 när vårdcentralen öppnar.

Tidsbeställning och rådgivning hos mottagningssköterskorna
vardagar kl 8-17 på telefon 587 220 00.
Anna Mähler
Helena Eriksson
Emeli Östberg

Distriktssköterska endast tidsbokade besök som bokas hos respektive distriktssköterska på telefontid vardagar kl 8:00-9:00.

Mariem Zgourra       08-587 220 31 
Pia Pettersson         08-587 220 26
Marie Hedlund         08-587 220 26
Marianne Hosselton  08-587 220 27
Kajsa Gustafsson     08-587 220 28
Ingrid Hammar        08-587 220 31

ÅRET INFLUENSA-OCH PNEUMOKOCKVACCINATION
pågår till 28 februari 2018

Gäller personer födda 1952 eller tidigare samt personer med följande kroniska sjukdomar:
kronisk hjärt- och eller lungsjukdom
astma (för barn och ungdom gäller svår astma(grad 4) med funktionsmedsättning)
kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
kronisk lever- eller njurvsvikt
instabil diabetes
extrem fetma( BMI>40)
neuromuskulära sjukdomar med påverkan på andningen
flerfunktionshinder hos barn
gravida
Ring Distriktssköterskan och boka tid för vaccinering
vardagar kl 8-9
eller till Mottagningssköterskan vardagar kl 8-17 telefon 587 220 00 
 

Övriga Vaccinationer - klicka på Vaccination till vänster i menyn.

Flygmedicinsk undersökning - klicka på Flygmedicin till vänster i menyn.

Vi är en godkänd Äldremottagning. Läs mer om Äldremottagning i Stockholms läns landsting på nedanstående länk: http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Aldremottagning

Testa dig för klamydia via Vårdguiden. Läs mer på 1177.se
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Klamydia/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Klamydiatest/