vinjett

Aktuell sida:   Start Våra tjänster
Våra tjänster

ÅRETS INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKVACCINERING 
VACCINET ÄR TYVÄRR SLUT FÖR SÄSONGEN !!
Vi har inte fått besked om när vaccinet finns tillgängligt igen 
 

Vi har öppen mottagning (utan tidsbeställning, för våra listade patienter) till din egen läkare varje vardag kl 08:30-09:30. På öppna mottagningen kan du få hjälp med lätta, akuta och snabbt åtgärdade problem.
OBS! Det finns ett begränsat antal nummerlappar. Nummerlapparna är tillgängliga fr o m kl 8:00 när vårdcentralen öppnar.

Tidsbeställning och rådgivning hos mottagningssköterskorna
vardagar kl 8-17 på telefon 587 220 00.
Anna Mähler
Helena Eriksson
Emeli Östberg
Görel Mannegard

Distriktssköterska endast tidsbokade besök som bokas hos respektive distriktssköterska på telefontid vardagar kl 8:00-9:00.

Veronica Cederkäll   08-587 220 26
Anette Elofsson        08-587 220 26
Kajsa Gustafsson      08-587 220 27
Marianne Hosselton  08-587 220 28
Melissa Araya Cuello 08-587 220 28
Ingrid Hammar        08-587 220 31
Mariem Zgourra       08-587 220 31

Flygmedicinsk undersökning - klicka på Flygmedicin till vänster i menyn.

Vi är en godkänd Äldremottagning. Läs mer om Äldremottagning i Stockholms läns landsting på nedanstående länk: http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Aldremottagning

Testa dig för klamydia via Vårdguiden. Läs mer på 1177.se
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Klamydia/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Klamydiatest/