vinjett

Aktuell sida:   Start
Prislista

Landstingets taxa för patientavgifter gäller hos oss.

Patientavgifter för de vanligaste besöken: 

Läkarbesök på vårdcentralen                                                                        200 kr 
Besök hos distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska100 kr 
Hembesök av läkare 300 kr 
Hjälpmedel per telefon100 kr
Flygmedicinsk undersökning pilot/kabinpersonal2000 kr/1000 kr
  
 Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid annars får du betala avgiften (gäller även om du har frikort).

Priser för vaccinationer hittar du om du klickar på Vaccination till vänster i menyn.
tang